ทดสอบปั่น Crius ใน กทม.
RPM = รอบขา (ตอนแรกค่าค้าง)
BPM = อัตราเต้นของหัวใจ (120-150 zone 2 ปกติ 150+ zone 3 เหนื่อย)
DIstance = ระยะทาง
Grade = ความลาดชัน (มีเพี้ยนบ้างเพราะ GPS ถูกสะพานบัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *